تماس با ما

09126762574

09195999785

اسپیسر دابل فیکس

اسپیسر دابل فیکس یا دوبل که از دو بخش پایین و بالا تشکیل یافته است برای ایجاد دو سایز پوشش بتنی در سازه های دو مش ( شبکه ) که نیاز به ایجاد پوشش بتنی معین در مش های پایین و حفظ یک پوشش بتنی دیگر تا مش های بالایی است کاربرد دارد .
اندازه های مختلف این نوع محصول باعث ایجاد پوشش بتنی 25 تا 40 میلیمتر در مش های پایین و 40 تا 150 میلیمتر در مش های بالا می باشد.
تعداد مورد استفاده این قطعه نسبت به یکدیگر 50 سانتیمتر می باشد.

اسپیسر دابل فیکس

تماس با ما
واحد فروش و مشاوره :

09126762574

09195999785

نوشته های تازه

افزودنی بتن

فرآوری بتن