تماس با ما

09126762574

09195999785

اسپیسر مینی فیکس

اسپیسر مینی فیکس درشبکه های سبک مانند قطعات پیش ساخته ، سقف های کامپوزیت و کف هایی که دارای شبکه میلگرد سبک دارند استفاده میگردد.
شکل خاص محصول موجب استحکام و تحمل بار نقطه ای بین 70 تا 150 کیلوگرم بوده و تعداد مصرف در سطح مربع 4 عدد میباشد.

اسپیسر مینی فیکس

تماس با ما
واحد فروش و مشاوره :

09126762574

09195999785

نوشته های تازه

افزودنی بتن

فرآوری بتن