تماس با ما

09126762574

09195999785

اسپیسر ویل فیکس یا خورشیدی

اسپیسر ویل فیکس یا خورشیدی یا چرخی به خاطر شکل هندسی آن قطعه مناسبی برای سازه های عمودی مانند دیوار و ستون ، قطعات پیش ساخته و در جا می باشد.
اندازه های مختلف این فاصله نگهدار موجب ایجاد و پوشش بتنی 20 mm تا 100 mm می گردد . اسپیسر چرخی در ستون ها علاوه بر ایجاد پوشش بتنی مانع از پیچیدگی شبکه آرماتور بندی در ستون می گردد.
تعداد مورد استفاده از این اسپیسر در هر ستون 3 متری 16 عدد می باشد که در 2 ردیف عرض 8 تایی بر روی خاموت ها نصب می گردد و تعداد مورد استفاده در هر طرف دیوار در هر متر مربع 3 عدد می باشد.

اسپیسر خورشیدی

تماس با ما
واحد فروش و مشاوره :

09126762574

09195999785

نوشته های تازه

افزودنی بتن

فرآوری بتن