تماس با ما

09126762574

09195999785

اسکوپ سنگ پروانه ای 80

اسكوپ سنگ پروانه ای 80 از ورق گالوانیزه تهیه می گردد و وسیله ای است که جهت جلوگیری از شل شدن سنگ هايی كه در تراز قائم و نمای ساختمان استفاده مي شود و از سقوط ناگهانی سنگ ها جلوگیری می کند و همچنين جهت پايداری در حين زلزله از اسكوپ سنگ پروانه ای گالوانیزه می شود.
اسکوپ سنگ پروانه ای 80 دارای وزن 18 گرم است و در بسته بندی 250 عددی عرضه می شود. برای نصب اسکوپ ابتدا باید یک شیار با زاویه 30 درجه پشت اسکوپ داده شود سپس به وسیله ی ضربه ی آرامی اسکوپ داخل شیار جا داده می شود.

اسکوپ سنگ پروانه ای 80

اسکوپ سنگ پروانه ای 80


تماس با ما
واحد فروش و مشاوره :

09126762574

09195999785

نوشته های تازه

افزودنی بتن

فرآوری بتن