تماس با ما

09126762574

09195999785

همتراز کاشی سرامیک

همتراز کاشی و سرامیک محصولی است که جهت همسطح کردن سرامیک کف و دیوار کاربرد دارد .
همتراز کاشی و سرامیک از دو قطعه مجزا تشکیل شده است. کلیپس کاشی که لبه ی آن زیر سرامیک قرار گرفته و گوه کاشی که داخل کلیپس می شود و دو کاشی را به هم می چسباند.
روش اجرای کاشی و سرامیک کاری با همتراز به گونه ای است که ابتدا بعد از پهن کردن چسب کاشی در کف و دیوار کاشی را قرار داده و لبه ی کلیپس پلاستیکی زیر کاشی و سرامیک قرار داده می شود سپس بعد از قرار دادن کاشی دوم گوه را از داخل کلیپس رد می کنیم. سپس به وسیله ی انبر همتراز گوه را به جلو هل می دهیم تا دو سرامیک در یک تراز قرار بگیرند. همتراز کاشی و سرامیک علاوه بر افزایش سرعت کار، سبب زیبایی فوق العاده در پایان کار می گردد. نام این محصول در بازار تراز کننده سرامیک است.

همتراز کاشی سرامیک

همتراز کاشی

همتراز سرامیک


تماس با ما
واحد فروش و مشاوره :

09126762574

09195999785

نوشته های تازه

افزودنی بتن

فرآوری بتن