تماس با ما

09126762574

09195999785

گروت منبسط شونده

گروت منبسط شونده با مقاومت بالا و زودرس است که در ساعات اولیه به 80 درصد مقاومت نهایی می رسد. گروت منبسط شونده هنگام مخلوط شدن با آب منبسط شده و طی دو مرحله تصعید گازها و واکنش شیمیایی انبساط پیدا می کند. این محصول براي پرنمودن فضاي خالی زیر بیس پلیت ها و مناسب جهت نصب و ثابت سازی ستون ها ، پایه ها و سازه های مختلف است .
نحوه ساخت و مصرف گروت ویژه
گروت در کیسه های 25 کیلویی بسته بندی شده است که هر کیسه از آن را باید با 3000 الی 4500 سی سی آب مخلوط نمود.
میزان آب مصرفی به کارایی و مقاومت نهایی مورد انتظار بستگی دارد.

گروت

گروت منبسط شونده

گروت انبساطی

تماس با ما
واحد فروش و مشاوره :

09126762574

09195999785

نوشته های تازه

افزودنی بتن

فرآوری بتن