تماس با ما

09126762574

09195999785

گروت ویژه

گروت ویژه یا گروت سیمانی که ترکیبی بر پایه سیمان دارد که با گذشت 28 روز مقاومت فشاری حدود 800 کیلوگرم بر سانتی متر مربع را دارا می باشد و این محصول براي پرنمودن فضاي خالی زیر بیس پلیت ها و مناسب جهت نصب و ثابت سازی ستون ها ، پایه ها و سازه های مختلف است .
نحوه ساخت و مصرف گروت ویژه
گروت در کیسه های 25 کیلویی بسته بندی شده است که هر کیسه از آن را باید با 2500 الی 3300 سی سی آب مخلوط نمود.
میزان آب مصرفی به کارایی و مقاومت نهایی مورد انتظار بستگی دارد.

گروت

گروت سیمانی

گروت بیس پلیت

تماس با ما
واحد فروش و مشاوره :

09126762574

09195999785

نوشته های تازه

افزودنی بتن

فرآوری بتن